Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper
2000
2010
2020
2030
2040
Pek eller klikk på den øverste linjen eller søylene for å se detaljer
Prosent menn
Prosent kvinner