Antall eldre per 10 yrkesaktive, 1970-2100

Eldre

1,9 1970
2,3 2016
3,9 2060
4,7 2100

Yrkesaktive

Pek eller klikk på den blå linjen for å se detaljer